Telugu Books

దేవాలయ సామ్రాజ్యము
గరిమెళ్ళ వీరరాఘవులు
చేనేత దర్పణం
శ్రీ పుత్సల సత్యనారాయణ
భారతీయ దేవాలయము
డా.పోతుకూచి సుబ్రహ్మాణ్య శాస్త్రి
బాలవినోదిని (మొదటి పుస్తకము)
పూతలపట్టు శ్రీరాములు రెడ్డి
ఆంధ్ర గుహాలయాలు
దేవిరెడ్డి.సుబమణ్యం
వ్యవసాయ వ్యవస్థ
వై.విజయ కుమార్
వెలుకొండ స్వామి చరిత్ర
కొమాండూరి రామానుజా చార్యులు